Startsiden

Velkommen til Beitostølen Helsesportsenter Venneforening’s hjemmeside.
VI er en frivillig organisasjon og møteplass for tidligere brukere og andre som vil støtte Beitostølen Helsesportsenter.
VI skal være et kontaktledd mellom Helsesportsenteret og tidligere brukere.

Info

Beitostølen Helsesportsenters Venneforening
Startet i 1997 av daværende direktør Jan Gulbrandsen og noen brukere som var på opphold. Første årsmøte 1998.

Vi er : en frivillig organisasjon og møteplass for tidligere
brukere og andre som vil støtte BHSS.

Vi skal: være et kontaktledd mellom Helsesportsenteret og tidligere brukere.

Vi støtter: BHSS visjon om Aktivitet og deltagelse gjennom livet.

Vi vil: sende ut informasjonsblad 4-5 ganger i året til medlemmimene, og hvert år
organisere sosiale og faglige tiltak. Denne virksomheten relateres til Helsesportsenterets
sentrale oppgaver. Tiltakene legges til Helsesportsenterets lokaliteter.

Kontingenten er på kr.200.- for enkeltperson og kr. 300.- for to på samme adresse. kontingent sendes ut i febr./mars hvert år med frist 30 juni.

Klikk her for å lese vedtektene våre –>  De er i PDF Format

Styret

Styret for 2018/2019

Leder: Synnøve Bratlie, Ottestad
Nestleder: Eva Lisbeth Bergenholdt, Son
Sekretær: Kjell Andre Weiseth, Oslo
Kasserer: Jorunn A. Hynes, Skedsmokorset
Styremedlem: Marit Kullerud. Sarpsborg
Varamedlem: Turid Hesselberg, Oslo
Revisor: Tor Erik Nyquist,  BHSS
IT/web: Andre Berg, Lørenskog

Nyheter

Nyheter:

Juni: 2018.

Stølsdagen 2018
Fredag 7 september

Årsmøte 2018
Lørdag 8 september
Avholdes kl 14 på Beitostølen Helsesportsenter

Alle som er medlemmer har fått info om det, er du ikke medlem klikk her for mer info–>

Bli medlem

Har du lyst til å bli medlem i Beitostølen Helsesportsenter Venneforening?
Da er det bare og sende en e-post til: jorunn.hynes@online.no
Med ditt navn, og fulle adresse,
Vi sender da ut info om BHSSV og en medlemsfaktura på kr. 200.- for enkeltmedlem og kr. 300.- for to på samme adresse.