Styret

Styret for 2018/2019

Leder: Synnøve Bratlie, Ottestad
Nestleder: Eva Lisbeth Bergenholdt, Son
Sekretær: Kjell Andre Weiseth, Oslo
Kasserer: Jorunn A. Hynes, Skedsmokorset
Styremedlem: Marit Kullerud. Sarpsborg
Varamedlem: Turid Hesselberg, Oslo
Revisor: Tor Erik Nyquist,  BHSS
IT/web: Andre Berg, Lørenskog