Info

Beitostølen Helsesportsenters Venneforening
Startet i 1997 av daværende direktør Jan Gulbrandsen og flere brukere som var på opphold, det første årsmøte  ble avholdt i 1998.

Vi er en frivillig organisasjon og møteplass for tidligere
brukere og andre som vil støtte BHSS.

Vi skal: være et kontaktledd mellom Helsesportsenteret og tidligere brukere.

Vi støtter: BHSS visjon om Aktivitet og deltagelse gjennom livet.

Vi vil: sende ut informasjonsblad 4-5 ganger i året til medlemmimene, og hvert år
organisere sosiale og faglige tiltak.. Denne virksomheten relateres til Helsesportsenterets sentrale oppgaver . Tiltakene legges til Helsesportsenterets lokaliteter.

Kontingenten er på kr.200.- for enkeltperson og kr. 300.- for to på samme adresse. kontingent sendes ut i febr./mars hvert år med frist 30 juni.

Klikk her for å lese vedtektene våre –>  De er i PDF Format