Bli medlem

Har du lyst til å bli medlem i Beitostølen Helsesportsenter Venneforening?
Da er det bare og sende en e-post til: jorunn.hynes@online.no
Med ditt navn, og fulle adresse,
Vi sender da ut info om BHSSV og en medlemsfaktura på kr
200.- for enkeltmedlem og kr
300.- for to på samme adresse