Styret

Styret for 2019/2020

Leder: Synnøve Bratlie, Ottestad
Nestleder: Eva Lisbeth Bergenholdt, Son
Sekretær: Kjell Andre Weiseth, Oslo
Kasserer: Jorunn A